• Welkom! Fijn dat U onze website bezoekt.

  • Vakmanschap! Iedere cappucino perfetto.

  • Structuur in Service Design! Rust, regelmaat en reinheid.

  • Wat waardevol is waardevast maken.

So give us a call....

Think global, act local and smile a lot. Just like we do ;)

Ons Strategisch Venster.

Economisch perspectief polariseert

Onze samenleving veroudert en polariseert. Het middensegment in onze economie vervaagt waardoor onze samenleving, ons vrijetijds-, bestedings-, en werkgelegenheidsperspectief verandert. Onze werkomgeving migreert naar een hoogontwikkelde kenniseconomie en een logistiek- en hospitality gerelateerde dienstensector. Dat vereist nieuw ondernemerdenken. In eerste aanleg van u en uw medewerkers!

 

 

Beperkte beleidsvrije ruimte

De verruiming van de beleidsvrije ruimte die  de overheid u moet bieden door aanpassing wet en regelgeving om met deze ontwikkeling mee te kunnen bewegen groeit onvoldoende mee met deze polariserende economische beweging. Andersgezegd, u wilt wellicht veranderen maar kunt of mag het van overheidswege (nog) niet! Uitblijvende aanpassing van of reflectie op Service Design binnen uw afdeling of onderneming demonstreert dan in het MKB, de zorgsector en de Retail branche talrijke, actuele maar vooral schrijnende voorbeelden.

 

Brains are slow thinkers…

Het dogma van een economische golfbeweging, de 7 jarencyclus waarin Up’s en Down’s het getijde vormen, is met de beklijvende digitalisering, robotisering en informatisering aan herziening toe. Uw Service Design is aan herziening toe. De mindset van u en uw medewerkers is daarmee aan herziening toe. Brains must go at work. Change is reality!

 

 

Service Design is outside in

U, uw leidinggevenden en uw medewerkers hebben het er recht op de door de klant gepercipieerde klantwaarde objectief te kunnen evalueren. Van buiten naar binnen kijken, waardevol, pragmatisch, open minded, creatief én strak onderbouwd tot inzichten komen die u maar zeker de behoeften van uw klant faciliteren. Het resultaat: reële duurzame dienstverlening en winst voor uw klanten, uw gasten, uw medewerkers én u.

jQuery